تماس با ما

دکتر زهرا بهمئی

کرج، چهارراه طالاقانی، بعد از بانک صادرات، کوچه اول، ساختمان آترا،

طبقه دوم اداری

 

Email: info@dentaloffices.ir

Phone: 02634481630

دکتر محمود همایونزاده

کرج، چهارراه طالاقانی، بعد از بانک صادرات، کوچه اول، ساختمان آترا،

طبقه دوم اداری

Email: info@dentaloffices.ir

Phone: 02634470311