دکتر محمود همایونزاده

دکتر محمود همایون زاده متولد سال 1350 قارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1374 با عنوان پایان نامه بررسی زخم های دهانی توسط لیزر با نمره 20
از سال  1375در شهر کرج فعالیت خود را در مطب خصوصی خویش آغاز کرد.
بیشترین رویکرد درمانی او در زمینه های درمان ریشه دندان (اندودونتیکس) و ترمیم های زیبایی ، پروتز و ارتودنسی می باشد ، وی از سال 1386  درمان ایمپلنت و ارتودنسی ثابت را آغاز کرد .
ایشان در سال 1390 به عنوان دندانپزشک نمونه شهر کرج انتخاب شده است.

خدمات
پروتز ایمپلنت

روکش دندان

پروتز های دندان

ترمیم دندان

بلیچینگ دندان (سفید کردن دندان)

جراحی ایمپلنت

درمان ریشه

لمینت دندان

جراحی دندان

رتودنسی دندان ها

طراحی لبخند

گالری درمان