دکتر زهرا بهمئی فارغ التحصیل متولد سال 1361 فارغ التحصیل از دانشکده داندانپزشکی علوم پزشکی تهران در سال 85 می باشد

از سال 85 مشغول به کار در این رشته و به صورت اختصاصی در زمینه اطفال می باشد

لازم به ذکر است انجام درمان های کودکان با ایجاد یک زمینه دوستانه با کودکان بسیار ساده و حتتی لذت بخش می باشد، و موفقیت یک درمان دندانپزشکی کودکان زمانی است که کودک با شادی و آرامش مطب را ترک کند

قبل از انجام درمان دندان ها، ایجاد بستر مناسب محبت درمان، راه را برای مراجعه بعدی آسان، مهیا می کند